آموزش ترکیب با موضوع انحراف

باشگاه شطرنج ایران ( خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد) در این بخش از  آموزش های گام به گام شطرنج ، آموزش ترکیب با موضوع انحراف را تقدیم علاقمندان به شطرنج می کند.

در این گونه ترکیب، هدف از قربانی دادن عبارت است از منحرف کردن یا دور کردن یک مهره حریف از خانه ای که در آن از مهره مهمی دفاع می کند.

مثال 1.(به نمودار نگاه کنید)

چخوور-سوکولسکی

لنینگراد،1947

آموزش ترکیب با موضوع انحراف

نوبت سیاه

وزیر سفید باید از فیل f2  دفاع کند. بعداز1…Ba6دیگر این دفاع امکان  ندارد، زیرا وزیر آچمز است. حرکت 2.b5هم دردی دوا نمی کند زیرا سیاه با 2…Bxb5 جواب می دهد.


 

مثال 2.

آموزش ترکیب با انحراف در مباحث آموزشی مدرسه شطرنج

نوبت سفید

سفید با 1.Re8+   می تواند برنده شود. حتی اگر شاه سیاه “گریزگاه”می داشت ، بعد از

2Qxd5   Rxd5   3.Rxc8.

سفید می برد.

مثال3.  کاردیف – بریستول، بازی مکاتبه ای بین دو شهر

آموزش ترکیب با انحراف با پوزیسیونی از کاردیف – بریستول

نوبت سیاه

1…Qf3+    2.gxf3   Bh3#

مثال 4.

منحرف کردن مهره حریف در شطرنج

نوبت سفید

  Qd2,   Qc5,     2.Qxd5+    Qxd5    3.Re7#.1

سفید این ترکیب را در بازی ندید.

مثال 5.

تاکتیک ترکیب با موضوع انحراف- مدرسه شطرنج مشهد

نوبت سفید

1.Rg3+  Kh8    2.Qh6   Rg8   3.Re8! 

تکلیف

تاکتیک انحراف در شطرنج - خانه شطرنج مشهد

نوبت سفید

                             Bxg6   fxg6   2.Qe6#.1

یا 

                                   hxg6   2.Qh8#…1

تاکتیک ترکیب با موضوع انحراف- آموزش شطرنج کودکان

نوبت سیاه

                                   !Rxa3…1

ادامه 1…Qe1+   2.Qf1      به جایی نمی رسید.

2.bxa3   Qxa1+    3.Rb1   Re1+    و می برد.

علائم اختصاری: علائمی هستند که به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند.

فرانسوی                            انگلیسی

وزیر  Q                                     D

شاه   K                                     R

رخ     R                                     T

اسب  N                                    C

فیل   B                                      F   

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد

دکمه بازگشت به بالا