آخر بازی های مقدماتی رخ

در این قسمت از آموزش های باشگاه شطرنج ایران می خواهیم چند مثال معروف و پرکاربرد مربوط به آخر بازی رخ را برایتان توضیح بدهیم که در خیلی از بازی ها ممکن است اتفاق بیافتد.پیشنهاد می کنیم بعد ار مطالعه این درس ، شیوه استفاده رخ در آخر بازی های پیاده ای را مشاهده نمایید.

 

 

مثال۱

آخر بازی های مقدماتی رخ - گام اول

سیاه شروع و مساوی میکند.

راه اصلی را فیلیدور در قرن هجدهم نشان داد. طرح مساوی این است:

۱- سیاه باید مانع ورود شاه حریف به عرض ششم بشود. با ۱…Rh6 می تواند چنین کند. حرکت ۱…Rd1+ غلط است، چون شاه سفید پناهگاه خوبی در e6 دارد.

۲- اگر سفید ۲.e6 کند و آماده Kd6شود، پناهگاه e6 را از دست می دهد و سیاه می تواند با کیش هایی که از پشت می دهد بازی را نجات بخشد مثلا با حرکت Rh1.

 

مثال ۲

آخر بازی های مقدماتی رخ شطرنج

وقتی شاه حریف از پیاده رونده ما دور باشد، کار حریف چنان دشوار می شود که اغلب چاره ای جز باخت برایش نمی ماند.

طرح برد سفید چنین است:

۱- سفید باید به پوزیسیونی برسد که در آن شاه در b8 و پیاده در b7  باشد.

۲- شاه سیاه باید از ستون d اخراج شود.

۳- سفید مانور “پل زدن” را به اجرا درمی آورد.

۱.Ka6      Ra1+       ۲.Kb7  Rb    ۳.b6   Rb3      ۴.Ka7   Ra3+

۵.Kb8   Rb3       ۶.b7  Rb1    (۶…Rd3   ۷.Ra2)      ۷.Rd2+   Ke7(7…Kc6    ۸.Kc8)

۸.Rd4!(آغاز پل زدن)   ۸…Ra1  (۸…Rc1    ۹.Ra4)     ۹.Kc7   Rc1+   

۱۰.Kb6     Rb1+       ۱۱.Kc6    Rc1+

(وگرنه ۱۲.Rd5    و   ( ۱۳.Rb5

۱۲.Kb5    Rb1+    ۱۳.Rb4.

 

 

تکلیف

آخر بازی های مقدماتی رخ

نوبت سیاه است. پوزیسیون را ارزیابی کنید.

بازی مساوی است و بعد از

۱…Rg2+    ۲.Kh1   Rh2+   ۳.Kg1

نتیجه ای عاید نمی شود

آخر بازی های مقدماتی رخ

پوزیسیون را ارزیابی کنید.

سیاه می برد:

۱.Kg1  (۱…Rh2وگرنه)     Rg2+    ۲.Kf1  Rh2    ۳.Kg1   F2+


علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند.

 

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر       Q                                      D

شاه  K                                       R

رخ    R                                       T

اسب N                                    C

فیلB                                     F   

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد

دکمه بازگشت به بالا