ارزیابی این گونه آخر بازی ها عمدتاً به فعالیت هر کدام از فیل ها بستگی دارد. کسی که فیلش با پیاده های خودی مسدود شده باشد، بازی دشواری در پیش دارد،

زیرا فیل حریف او از آزادی عمل بیشتری برخوردار است.

نوبت سفید است.

طرح برد: رسیدن به همین پوزیسیون به طوری که نوبت سیاه باشد. دراین صورت، سیاه مجبور است

پیاده از دست بدهد یا بگذارد شاه سفید به اردوگاه او نفوذ کند که این نیز سبب خسارت هایی می شود.

۱.Bc2   Bf7    2.Bd3   Be8    3.Be4

نکته مهم در این مثال این است که حمله فیل سفید به g6 و h7 سریع تر از حمله فیل سیاه به پیاده های a2 و b3 صورت می گیرد.

۱.Bh5   Ba6   (1…gxh5    2.g6    Kf6    3.gxh7)

۲.Bxg6   Bc4   3.Bxh7   Bxb3    4.g6   Bxa2   5.g7   b3

۶.g8=Q   b2    7.Qg3+

و مات در حرکت بعد.

تکلیف

نوبت سیاه.

باید سفید را به پوزیسیون تسوگتسوانگ انداخت.

۱…Bc7   2.Bd2    h6!


علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند.

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر       Q                                      D

شاه  K                                       R

رخ    R                                       T

اسب N                                    C

فیلB                                     F   

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد

دکمه بازگشت به بالا