معمولاً هنگامی که بازی در یک جناح متمرکز شده است، و در پوزیسیون های بسته ای که پیاده های حریف در خانه های همرنگ فیل او مستقر شده اند، اسب قویتر از فیل است.

تمرین های برای ارزیابی پوزیسیون:

آموزش آخربازی با اسب قوی تر از فیل - گام 1

برتری سفید زیاد و شاید قطعی است.

آموزش آخربازی با اسب قوی تر از فیل - گام 2

برتری با سیاه است، اما به اندازه برتری سفید در مثال قبلی نیست.

آموزش آخربازی با اسب قوی تر از فیل - گام 3

سیاه شانس های خوبی برای برد دارد، زیرا فیلش به اردوی پیاده ها نفوذ می کند.

 

فیلیپ-پتروسیان

کوراسائو۱۹۶۲

آموزش آخربازی با اسب قوی تر از فیل در شطرنج

طرح برد در پوزیسیون نمودار این است: انتقال اسب به e3، همراه با مانور شاه سیاه در مسیر a5-b6-c7 و غیره.

۱…Kb6   ۲.Kc3   Ng6   ۳.Kd3   Ka5   ۴.Kc3
(درصورت 
   ۴.Ke4   ،  سیاه  ۴…Nh4  وسپس با شاه نفوذ می کند)

۴…Nh4

سفید تسلیم می شود، زیرا تلفات اجتناب نا پذیر است. 

 

تکلیف

آموزش آخربازی با اسب قوی تر از فیل

راه برد سیاه را نشان دهید(نوبت حرکت با هرکه باشد).

اسب به g5 انتقال می یابد و شاه سیاه باید در d6 بماند. شاه سفید در c4 یا b4 می ماند(وگرنه سیاه Kc5 می کند و اسب به d6 بر می گردد).

سپس مانور اسب از g5 به f3 و h2 صورت می گیرد و پیشروی پیاده “f” نتیجه را روشن می کند.

 

 


علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند.

 

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر       Q                                      D

شاه  K                                       R

رخ    R                                       T

اسب N                                    C

فیلB                                     F   

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج در مشهد

دکمه بازگشت به بالا