مقالات شطرنج

تاریخچه نام شطرنج

تاریخچه نام شطرنج ویژه

شطرنج در ایران، با کمی تغییر در قوانین بازی، نام چَترَنگ را بر خود گرفت و ....

پيشينه ماشین های شطرنج باز

پيشينه ماشین های شطرنج باز ویژه

داستان اولين ماشين‌ های شطرنج‌ باز به زمان ساخت نخستين كامپيوترها در دهه 1940 باز نمي‌ گردد، بلكه ....