مقالات شطرنج

مساله دانه گندم و صفحه شطرنج

مساله دانه گندم و صفحه شطرنج ویژه

آیا مساله قدیمی دانه گندم و صفحه شطرنج را شنیده‌اید؟؟

محاسبه در شطرنج و نحوه بهبود آن

محاسبه در شطرنج و نحوه بهبود آن ویژه

در این مقاله که برگرفته از سایت استاد بزرگ اسمیرنوف می باشد، محاسبه در شطرنج را می آموزید.

وضعیت های ساده در شطرنج

وضعیت های ساده در شطرنج ویژه

اصول و مفاهیم اساسی شطرنج

اصول و مفاهیم اساسی شطرنج ویژه

ارتقا سریع سطح توانایی از یک مبتدی به یک بازیکن پیشرفته و حرفه ای!!

استراتژی در شطرنج

استراتژی در شطرنج ویژه

۱۵ نمونه از استراتژی هایی که برحسب وضعیت و ماتریال در بازی مورد نظر است

قواعد های مهم بازی

قواعد های مهم بازی ویژه

ادامه بازی شطرنج

ادامه بازی شطرنج ویژه

مهره های بازی شطرنج

مهره های بازی شطرنج ویژه

برخی از حقایق در مورد بازی شطرنج

برخی از حقایق در مورد بازی شطرنج ویژه

6  عمل که باید قبل از شروع مسابقات شطرنج انجام دهید

6 عمل که باید قبل از شروع مسابقات شطرنج انجام دهید ویژه