مقالات شطرنج

ادامه 10 اصل طلایی در شطرنج 3

ادامه 10 اصل طلایی در شطرنج 3 ویژه

ادامه 10 اصل طلایی شطرنج 2

ادامه 10 اصل طلایی شطرنج 2 ویژه

ده اصل طلایی در شطرنج

ده اصل طلایی در شطرنج ویژه

گشایشهای شروع بازی

گشایشهای شروع بازی ویژه

الفاظ شطرنجی

الفاظ شطرنجی ویژه

مساله دانه گندم و صفحه شطرنج

مساله دانه گندم و صفحه شطرنج ویژه

آیا مساله قدیمی دانه گندم و صفحه شطرنج را شنیده‌اید؟؟

محاسبه در شطرنج و نحوه بهبود آن

محاسبه در شطرنج و نحوه بهبود آن ویژه

برگرفته از سایت استاد بزرگ اسمیرنوف

وضعیت های ساده در شطرنج

وضعیت های ساده در شطرنج ویژه

اصول و مفاهیم اساسی شطرنج

اصول و مفاهیم اساسی شطرنج ویژه

ارتقا سریع سطح توانایی از یک مبتدی به یک بازیکن پیشرفته و حرفه ای!!

استراتژی در شطرنج

استراتژی در شطرنج ویژه

۱۵ نمونه از استراتژی هایی که برحسب وضعیت و ماتریال در بازی مورد نظر است