مقالات شطرنج

آماده شدن برای مسابقات شطرنج

آماده شدن برای مسابقات شطرنج ویژه

نکاتی درباره چگونگی آماده شدن برای مسابقات بازی شطرنج

6  عمل که باید قبل از شروع مسابقات شطرنج انجام دهید

6 عمل که باید قبل از شروع مسابقات شطرنج انجام دهید ویژه

برد کامپیوتر دیپ بلو ساخته شرکت آی‌بی‌ام از گری کاسپاروف با نتیجه  ۳/۵ به ۲/۵

برد کامپیوتر دیپ بلو ساخته شرکت آی‌بی‌ام از گری کاسپاروف با نتیجه ۳/۵ به ۲/۵ ویژه

ارتباط نزدیک شطرنج و ریاضی- معما شطرنج و ریاضی

ارتباط نزدیک شطرنج و ریاضی- معما شطرنج و ریاضی ویژه

5 نکته ساده برای بهبود شطرنج

5 نکته ساده برای بهبود شطرنج ویژه

7 اصل مهم حمله

7 اصل مهم حمله ویژه

حمله بهترین نوع دفاع است...

5 نکته برای آماده سازی بازی شما

5 نکته برای آماده سازی بازی شما ویژه

چگونه رکورد شطرنج را ثبت کنیم

چگونه رکورد شطرنج را ثبت کنیم ویژه

ضبط صحيح از حرکات ساخته شده در شطرنج به همان اندازه که حرکت درست را انجام می دهد، مهم است...

قوانین و مقررات شطرنج

قوانین و مقررات شطرنج ویژه

بازی شطرنج بين دو حريف انجام می شود که مهره های خود را به نوبت بر روی صفحه شطرنج حرکت می دهند...

قوانین شطرنج

قوانین شطرنج ویژه

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﻧﻤﻰتواﻧﺪ همه ﻣﻮﻗﻌﻴت هاى ﻣﺤﺘﻤﻞ را که ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺎزى پدید آید ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ..