مقالات شطرنج

پاسخ مگنوس کارلسن به سوالات طرفدارانش

پاسخ مگنوس کارلسن به سوالات طرفدارانش ویژه

مگنوس کارلسن قهرمان شطرنج جهان به سوالات طرفدارانش که توسط  "کیت مورفی" خوانده شد پاسخ داد.

ده اصل طلایی در شطرنج

ده اصل طلایی در شطرنج ویژه

گشایشهای شروع بازی

گشایشهای شروع بازی ویژه

آموزش کار با ساعت های شطرنج

آموزش کار با ساعت های شطرنج ویژه

چگونه شطرنج را یاد بگیریم؟

چگونه شطرنج را یاد بگیریم؟ ویژه

همه بازیکنان شطرنج را یاد می گیرند، اما برخی از بازیکنان بسیار بهتر از دیگران بازی را یاد می گیرند...

7 نکته در مورد شطرنج

7 نکته در مورد شطرنج ویژه

بازی شطرنج یکی از جالب ترین بازی های فکری در دنیا است که قدمت آن به چندین قرن قبل باز می گردد...

چگونه به تمرکز در شطرنج برسیم؟

چگونه به تمرکز در شطرنج برسیم؟ ویژه

یکی از موضاعات مهم درشطرنج که بسیار کلیدی میباشد تمرکز در بازی شطرنج و چگونگی رسیدن به آن میباشد...