مقالات شطرنج

آماده شدن برای مسابقات شطرنج

آماده شدن برای مسابقات شطرنج ویژه

نکاتی درباره چگونگی آماده شدن برای مسابقات بازی شطرنج

شطرنج فقط شطرنج نیست.

شطرنج فقط شطرنج نیست. ویژه

برای موفقیت در شطرنج باید به صورت حرفه ای فکر، رفتار و زندگی کنید.

ادامه 10 اصل طلایی شطرنج 2

ادامه 10 اصل طلایی شطرنج 2 ویژه

گشایشهای شروع بازی

گشایشهای شروع بازی ویژه

ادامه بازی شطرنج

ادامه بازی شطرنج ویژه

برخی از حقایق در مورد بازی شطرنج

برخی از حقایق در مورد بازی شطرنج ویژه

6  عمل که باید قبل از شروع مسابقات شطرنج انجام دهید

6 عمل که باید قبل از شروع مسابقات شطرنج انجام دهید ویژه

برد کامپیوتر دیپ بلو ساخته شرکت آی‌بی‌ام از گری کاسپاروف با نتیجه  ۳/۵ به ۲/۵

برد کامپیوتر دیپ بلو ساخته شرکت آی‌بی‌ام از گری کاسپاروف با نتیجه ۳/۵ به ۲/۵ ویژه

برای رسیدن به نتیجه مطلوب، تعداد حرکات شما نیز شرط است..

برای رسیدن به نتیجه مطلوب، تعداد حرکات شما نیز شرط است.. ویژه

کلید معمای تمایز انسان و کامپیوتر در حل یک مساله شطرنج

کلید معمای تمایز انسان و کامپیوتر در حل یک مساله شطرنج ویژه