مقالات شطرنج

قوانین شطرنج سیامی یا دوبل (Bughouse)

قوانین شطرنج سیامی یا دوبل (Bughouse) ویژه

در این مقاله مهمترین اختلافات موجود میان شطرنج دوبل و عادی توضیح داده می شود.

آماده شدن برای مسابقات شطرنج

آماده شدن برای مسابقات شطرنج ویژه

نکاتی درباره چگونگی آماده شدن برای مسابقات بازی شطرنج

روانشناسی تنگی زمان

روانشناسی تنگی زمان ویژه

گشایشهای شروع بازی

گشایشهای شروع بازی ویژه

ارتباط نزدیک شطرنج و ریاضی- معما شطرنج و ریاضی

ارتباط نزدیک شطرنج و ریاضی- معما شطرنج و ریاضی ویژه

7 اصل مهم حمله

7 اصل مهم حمله ویژه

حمله بهترین نوع دفاع است...

7 دلیل نفی برای بازی e4.1

7 دلیل نفی برای بازی e4.1 ویژه

7 دلیل نفی برای بازی d4

7 دلیل نفی برای بازی d4 ویژه

چگونه شطرنج را یاد بگیریم؟

چگونه شطرنج را یاد بگیریم؟ ویژه

همه بازیکنان شطرنج را یاد می گیرند، اما برخی از بازیکنان بسیار بهتر از دیگران بازی را یاد می گیرند...