مقالات شطرنج

آیا شطرنج شما را باهوش تر می کند؟

آیا شطرنج شما را باهوش تر می کند؟ ویژه

بازی شطرنج مدت هاست که با هوش و IQ در ارتباط است.

قوانین شطرنج سیامی یا دوبل (Bughouse)

قوانین شطرنج سیامی یا دوبل (Bughouse) ویژه

در این مقاله مهمترین اختلافات موجود میان شطرنج دوبل و عادی توضیح داده می شود.

آماده شدن برای مسابقات شطرنج

آماده شدن برای مسابقات شطرنج ویژه

نکاتی درباره چگونگی آماده شدن برای مسابقات بازی شطرنج

شطرنج فقط شطرنج نیست.

شطرنج فقط شطرنج نیست. ویژه

برای موفقیت در شطرنج باید به صورت حرفه ای فکر، رفتار و زندگی کنید.

گشایشهای شروع بازی

گشایشهای شروع بازی ویژه

محاسبه در شطرنج و نحوه بهبود آن

محاسبه در شطرنج و نحوه بهبود آن ویژه

در این مقاله که برگرفته از سایت استاد بزرگ اسمیرنوف می باشد، محاسبه در شطرنج را می آموزید.

7 مورد که باید برای دفاع قوی بدانید

7 مورد که باید برای دفاع قوی بدانید ویژه

7 دلیل نفی برای بازی e4.1

7 دلیل نفی برای بازی e4.1 ویژه

7 دلیل نفی برای بازی d4

7 دلیل نفی برای بازی d4 ویژه

رابطه ریاضی و شطرنج

رابطه ریاضی و شطرنج ویژه

در میان شطرنج بازان بزرگ نیز استعداد و علاقه وافری به علم ریاضی به چشم می خورد...