مقالات شطرنج

پاسخ مگنوس کارلسن به سوالات طرفدارانش

پاسخ مگنوس کارلسن به سوالات طرفدارانش ویژه

مگنوس کارلسن قهرمان شطرنج جهان به سوالات طرفدارانش که توسط  "کیت مورفی" خوانده شد پاسخ داد.

رژیم غذایی مناسب برای یک شطرنجباز

رژیم غذایی مناسب برای یک شطرنجباز ویژه

اين مقاله به بازيکنان شطرنج کمک می کند تا رژِيم غذايی خود را برنامه ريزی کنند .

5 فرصت تهاجمی خوب برای بازیکنان باشگاه به عنوان سیاه

5 فرصت تهاجمی خوب برای بازیکنان باشگاه به عنوان سیاه ویژه