ریتینگ داران باشگاه شطرنج ایران

 

اسامی هنرجویان باشگاه شطرنج ایران که دارای درجه بین المللی از فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) می باشند :

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 استاندارد

 

سریع

بلیتس

 

1

محمدجواد جوادی 1859 1653 1572
2 پارسا راحمی 1723 1706 1713
3 محمدکیان عبدی  1636 - 1773
4 ابوالفضل شیری 1575 1433 1441

5

بهنام براتی 1573 1596 1636

6

امیرحسین حیدریان 1549 - -

7

اشکان عصمتی 1441 1329 1365

8

امیرحسین کاملان 1402 1424 -

9

امیرمحمد بصیری 1387 1322 1267

10

عارف تابیده 1387 - -

11

محمدصدرا واحدی 1350 1254 1384

12

امیر رضا امینی 1370 - -

13

ثمین خراسانی 1328 1361 1457

14

ابوالفضل اسدی 1319 1187 1334
15 والا جهانی یزدی 1316

1386

1151
16 امیرعلی رحمانی خواه 1295 1306 -
 17 عرفان ظفر - 1306 1296
18 علی جواهری 1274 1218 1328
19 فرنام ارغیانی 1252 1243 1321
20 ایمان حسن پورمقدم 1236 1290 1409
21 ارمیا گل میمی 1224 1214 1237
 22 هلیا کامران نیا 1214 1152 1230
23 سارا ساسان 1187 1214 1199
24 پارسا احمدپور 1174 1166 1319
 25 النا کامران نیا  1131 1097 1168
26 هلنا انضباطی 1108 1081 1168
27 عرفان شاکری 1097 - -
 28 مسلم پارسا راد 1092 1109 1069
29 اسماعیل قانعی 1031 - -
30 محراب بوژ مهرانی 1011 1037 -
31 امیرسجاد خجسته - 1349 -
32 آرنیکا مهربانی - 1164 -
33 پارسا زارعی - 1012 -
34 امیرمحمد ملازاده - 1082 -
35 آبتین اکبری - - 1269