مسابقات رده سنی در باشگاه شطرنج ایران

  • 23
  • 1284 مرتبه
رده سنی زیر 10 سال ( دختران )

رده سنی زیر 10 سال ( دختران )

1395/09/11 12:00:00 ق.ظ

RANK

نام و نام خانوادگی

امتیاز

پوئـن شکنی

1

هلنا انضباطی

3/5

0

2

النا کامرانیان

3

1

3

هلیا کامرانیان

3

0

4

آریانا خانجانی

2

0

5

هلنا قربانی

1

0

6