مسابقات رده سنی در باشگاه شطرنج ایران

  • 21
  • 978 مرتبه
رده سنی زیر 8 سال (پسران)

رده سنی زیر 8 سال (پسران)

1395/09/09 12:00:00 ق.ظ

نام و نام خانوادگی

امتیاز

پوئـن شکنی

ارشیا ندافی

5

0

ایمان حسن پور

4

0

دانیال خراشادی

3/5

0

امیرعلی حسن زاده

3

1

امیرارسلان امیری

3

0

نیما ثابتی

2/5

0

امیرعلی رحیم زاده

2

0

کیان امیدیان

1

1

محمدپارسا حسنی

1

0