ثبت نام اینترنتی دوره ها و مسابقات شطرنج

 

 

 

باشگاه شطرنج ایران (خانه و مدرسه شطرنج) در این بخش امکان ثبت نام اینترنتی مسابقات شطرنج را که برای شطرنجبازان و هنرجویانی فراهم کرده است که در مسابقات به صورت حضوری در محل باشگاه به آدرس: مشهد، پنجراه سناباد، روبروی سناباد 37- باشگاه شطرنج ایران ، برگزار می شود، شرکت می کنند.

 

 

دوره ها - ثبت نام

ثبت نام دوره