چرا کار در باشگاه شطرنج ایران ؟؟؟

باشگاه شطرنج ایران از سال 1387  زیر نظر اداره ورزش و جوانان مشهد در زمینه آموزش شطرنج فعالیت می کند؛ این باشگاه برای بسیاری از هم میهنان در شهر مشهد چه از نظر همگانی و چه از نظر قهرمانی کلاس های آموزشی شطرنج را برگزار می کند. اکثر خانواده ها از نتیجه کار این باشگاه راضی بوده اند و شاهد مزایای شطرنج برای ذهن کودکان خود و همچنین قهرمانی های پی در پی ایشان بوده اند.

باشگاه شطرنج ایران برای بهترین آموزش همیشه بروز می باشد.

همکاران باشگاه شطرنج ایران

پارسا راحمی
ندا دانشگر
امیر میری
معین همتی راد

محیط کاری باشگاه شطرنج ایران

کلاس A
کلاس B
کلاس C
کلاس D

فرهنگ کاری در باشگاه شطرنج ایران

با بررسی که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت بعمل آمده، فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پیشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است. فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ای از باورها و ارزش های مشترک بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر می گذارد و می تواند نقطه شروعی برای حرکت و پویایی یا مانعی در راه پیشرفت بشمار آید.

فرهنگ سازمانی در باشگاه شطرنج ایران بر اصول صداقت و اعتماد استوار است، زیرا ایجاد روح اعتماد و صداقت در محیط کار از پارامترهای اساسی مشتری مداری است و باید به این نکته ایمان داشته باشیم که حیات یک مؤسسه به رضایت مشتریان وابسته است و تا زمانی که مشتری را قلباً باور ننماییم و به آنها اعتماد نکنیم، مورد اعتماد آنها واقع نخواهیم شد.

نیازهای شغلی

  • نیازهای شغلی :

             1 . مربی شطرنج
              2 .کارآموز شطرنج

 

 

ارسال رزومه

فایل روزمه    دانلود Doc
فایل رزومه    دانلود  Pdf  


لطفاً در صورت دانلود فایل doc  رزومه، آن را پر نمایید و سپس به آدرس ایمیل داده شده ارسال نمایید.

در صورت دانلود فایل pdf، از فایل پرینت تهیه نمایید و پس از پر کردن فرم عکس آن را به ایمیل داده شده ارسال نمایید.

saeidpirmaleki2000@gmail.com