آموزش ترکیبهای نمونه وار، براساس هماهنگی سوارها(بخش اول)

 

در این ترکیب ها که معمولا به آنها ترکیب های تیپیک (tipic) یا الگویی می گویند، هماهنگی بین همه سوارهای ترکیب انجام می شود؛ از آنجایی که باید چند مهره با هم هماهنگ شوند، از سایر ترکیب ها سخت تر است.

 

همکاری رخ و فیل :

 

مثال1 .

آموزش ترکیب های نمونه وار در شطرنج

سیاه حرکت 1...Bxd4? را انجام داد و سفید توانست با

2.Qh8+ Bxh8    3.Rxh8#

مات می کند. 

 

 

مثال 2. ("آسیا"). توره - امانوئل لاسکر،مسکو 1925.

آموزش ترکیب های نمونه وار با پوزیسیونی از توره - امانوئل لاسکر

1.Bf6!  Qxh5   2.Rxg7+ Kh8    3.Rxf7+ Kg8

       4.Rg7+  Kh8   5.Rxb7+ Kg8  6.Rg7+  Kh8

7.Rg5+  Kh7  8.Rxh5  Kg6  9.Rh3  Kxf6  10.Rxh6+

با برتری کامل برای بردن بازی

 

مثال 3.

آموزش ترکیب های نمونه وار در شطرنج توسط مدرسه شطرنج مشهد

1.Qxh7+ Kxh7   2.Rh5#  

 

 

همکاری فیل و اسب:         

مثال 4.

آموزش ترکیب های نمونه وار شطرنج- باشگاه شطرنج مشهد

تهدید خطرناک این است:

1.Qg7+  Kxg7   2.Nf5++  Kg8   3.Nh6#

به همین علت، سیاه f7-f6... بازی کرد.

 

 

تکلیف

آموزش ترکیب های نمونه وار شطرنج در مباحث آموزشی مدرسه شطرنج

1...Qxd5!   2.Bxd5  Bxd5و مات اجتناب ناپذیر است

 

 

ایجاد"آسیا"

1.Qxg5   hxg5    2.Rxg6+   Kh7   3.Rxe6+    Kg7

4.Rg6+   Kh7    5.Rxd6+   Kg7   6.Rg6+   Kh7    

7.Rxc6+   Kg7  8.Rg6+   Kh7    9.Rxb6+   Kg7    

10.Rg6+   Kh7     11.Ra6+                                   

 

 

 علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند

 

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر       Q                                    D

شاه  K                                     R

رخ    R                                     T

اسب N                                  C

فیل B                                    F
 

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج