آموزش ترکیب های پیاده در شطرنج- بخش اول

 

پیاده ضعیف ترین مهرهء شطرنج است، اما هنگامی که به عرض هشتم (اول) نزدیکتر می شود،ارزش و تاثیر آن در بازی افزایش می یابد.

بیشتر ترکیب های پیاده به ترفیع آن(به وزیر یا سوار های دیگر) مربوط می شود.

ترکیب های براساس حمله دوگانه پیاده یا "چنگال پیاده" نیز وجود دارد.

 

در ادامه آموزش های مربوط به ترکیب شطرنج  گردآوری شده توسط مدرسه شطرنج مشهد، در این بخش برای شطرنجبازان عزیز می خواهیم آموزش ترکیب های پیاده را توضیح دهیم. 

 

مثال 1. راهگشایی پیاده.

 

آموزش راه گشایی پیاده در مباحث ترکیب های پیاده شطرنج

1.b6,   axb6

2.c6    bxc6

3.a6            

یا

1...cxb6           

2.a6     bxa6   

      3.c6                 

اگر پیاده به اسبی که در عرض آخر است حمله کند، ترفیع آن تقریباً مسجلٍٍّ است.

 

مثال 2.

آموزش ترکیب های پیاده شطرنج توسط مدرسه شطرنج مشهد

1.Rxd8+   Nxd8   2.e7             

 

اگر پیاده ای در ستون کناری صفحه به اسبی که در b7 یا g7  است حمله کند، و صفحه خلوت باشد، به احتمال بسیار زیاد این پیاده وزیر می شود.

 

مثال 3.  پوزیسیون  آ.شرون.

آموزش ترکیب پیاده شطرنج توسط پوزیسیون  آ.شرون.

1.Ng7+    Nxg7     2.h6   Kf7    3.h7.  

      

 

حذف مانع پیاده پیشرفته:

مثال 4. واریاسیونی از بازی استالبرگ - منچیک ، مسکو1935.

آموزش ترکیب پیاده شطرنج توسط واریاسیونی از بازی استالبرگ - منچیک

1...Qxb3      2.axb3    a2     3.Qd1    Bxc3   و سیاه می برد           

 

تکلیف:

ترکیب های پیاده شطرنج- باشگاه شطرنج مشهد

1.Ba7+    Rxa7     2.Rxa7  و سفید می برد      

 

 

 

آموزش ترکیب پیاده شطرنج توسط خانه شطرنج مشهد

1.Rxb2!   Qxb2     2.Qxc8+    Nxc8     3.d7              

و پیاده وزیر می شود.
 

 

 

 علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند

 

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر       Q                                    D

شاه  K                                     R

رخ    R                                     T

اسب N                                  C

فیل B                                    F
 

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج

تلفن: 05138480570