آموزش ترکیب های اسب (بخش دوم)

 

در ادامه درس ترکیب های اسب شطرنج که در کلاس های شطرنج مدرسه شطرنج مشهد آموخته ایم، دانستن ویژگی های مهره ها و طرز هماهنگی آنها با یکدیگر به شطرنجبازان جوان کمک می کند تا حس ترکیبی خود را پرورش دهند.

 

ترکیب های زیر مبتنی بر قدرت ضربتی اسب هستند.

 

مثال 1.

این حالت در بازی های عملی کلاس های شطرنج زیاد رخ می دهد.

آموزش ترکیب اسب بر اساس مباحث کلاس های شطرنج

1.Nxd5      Nxd5                             

       2.Qxd5      Qxd5     

3.Nc7+~                                      

4.Nxd5                                          


 

مثال 2.

آموزش ترکیب اسب در شطرنج با توجه به آموزش شطرنج کودکان

 1.Bxf7+     Rxf7                                

2.Rh8+       Kxh8                             

3.Nxf7+~                                        

4.Nxd6                                            

 

 

مثال 3.  
تسوکرتورت-آندرسن،برلین1865

پوزیسیونی از تسوکرتورت-آندرسن،برلین برای ترکیب اسب شطرنج- باشگاه شطرنج

1.Qxg8    Rxg8?                                    

  ادامهء 1...Cxd5       2.Qxh8      dxc4      3.Bh6             Qe7 بهتربود.

                                                               

2.Nf6+      Ke7                                              

3.Nxg8+     Ke8                                             

4.Nf6+      Ke7                                              

5.Nxd7                                                       


                          

 

مثال 4.

آموزش ترکیب اسب توسط شطرنج مشهد

1Qxa7+!     Nxa7                         

2.Nb6+     Kb8                            

3.Nxd7+      Kc7               

4.Nxf6~                              

5.Nxh5                    
 


                

  تکلیف

پوزیسیونی از بازی اویوه-بوگولیوبوف، مورافسکا اوستراوا،1923.
 

آموزش ترکیب اسب شطرنج توسط پوزیسیونی از بازی اویوه-بوگولیوبوف، مورافسکا اوستراوا

1...Bxf2+                   

       2.Kxf2      Qxc3         

3.Qxc3     Ne4+~     

      4...Nxc3                                                                              


آموزش ترکیب اسب در شطرنج توسط آموزشگاه شطرنج مشهد

سفید حرکت N7  g6 را انجام داد. منظور چیست؟

 

 علائم اختصاری: علائمی هستندکه به منظور ثبت حرکات مهره ها در شطرنج کاربرد دارند

 

فرانسوی                         انگلیسی

وزیر       Q                                    D

شاه  K                                     R

رخ    R                                     T

اسب N                                  C

فیل B                                    F
 

 

 

تمامی مطالب فوق متعلق به باشگاه شطرنج ایران می باشد. کپی مطالب با حفظ منبع بلا مانع می باشد.

خانه و مدرسه تخصصی شطرنج